?

Log in

No account? Create an account
Was verlangt Gott von den Menschen?
https://nsgap.livejournal.com/3338.html

CZEGO BÓG WYMAGA OD LUDZI?


1. Uczciwości, uczciwości, uczciwości.
No to zwłaszcza wymagać od Pastuchów Polskich (*) jest rzeczywiście ciężko, z "uczciwości" są oni znani od 13.000 lat wstecz gdy zaczęli się namnażac w ziemiankach Kazachstanu.
2. Wspólnej, rozumnej pracy.
Wymagać rozumnej, wspólnej pracy od pastuchów?
Przecież pastuchy owiec nic nie musiały robić siedząc przez 10.000 lat w ziemiankach Kazachstanu.
Owce bowiem wypasają się same.
3. Sprawiedliwego podziału efektów pracy.
Jest wykluczone z góry aby aspołeczny motłoch mógł uczciwie się dzielić efektami pracy.
4. Obrony Ojczyzny przed wrogiem zewnętrznym.
  https://ss-3rp-gov.livejournal.com
5. Eliminacji osobników aspołecznych.
  https://auschwitz2-gov.livejournal.com

Czego nie należy robić dla Boga.
1. Wznosić światyń.
2. Odprawiać modłów (o, zwłaszcza to wywołuje odruch szyderczy u Boga).

(*) Rasa R1a - podludzie pozbawieni ducha i rozumu wyższego, społecznego, czyli pierwiastka aryjskiego.

SPIS TREŚCI.
https://nspap.livejournal.com/31511.html

Tags:

Herb szlachecki Boreyko.

(*) Szatan który nim naprawdę jest!
https://kwfs.livejournal.com


Оригинал взят у 3rp в Herb szlachecki Boreyko.
Herb.png

"W polu srebrnym lewostronna swastyka czerwona, której słup pionowy dwa razy na końcach złamany."

"Prawdopodobnie ornamentyka związana jest z początkami Rusi Kijowskiej. Od pogańskich czasów ta oznaka była malowana na tarczach wojowników. Zgodnie z kronikami, książę kijowski Oleg, który w wieku IX razem z wikingami zdobył Konstantynopol, umocował swoją tarczę z wielką czerwoną swastyką na bramie miasta. Szlachetny dom Boreyków, pochodzący z Rusi Kijowskiej, także umieścił swastykę na tarczach swej broni."
Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Boreyko_(herb_szlachecki)

W rzeczy samej, symbol w środku okreslany jako swastyka (swiaszczyca) to runa Wojno, symbol rodu a także odwiecznej siły.
Jak rozumiano to pojecie dawniej jest wytłumaczone tutaj:

OŁTARZ ZEUSA (SZATANA).

Urządzenia praktyczne bazujące obecnie na tej sile:

TECHNOLOGIE SPOŁECZNE.

SPIS TREŚCI.
https://nspap.livejournal.com/31511.html

Tags:

Krieg jüdische Zionisten gegen der Nachkommen von Noahs, auch Germanen und Vandalen.
WOJNA ŻYDO-SYJONISTOW PRZECIWKO POTOMKOM NOE, TAKŻE GERMANOM I WANDALOM.
Война еврейских сионистов против потомков Ноя, также Германцев и Bандалов.
War Jewish-Zionists against descendants of Noah, the Germans and Vandals too.
http://3rp.livejournal.com/22535.html

http://www.facebook.com/groups/nspap1969/


KOPIA.


HYMN PARTII.
Wersja na harmonię z okrążonego Ługańska.
http://3rp.livejournal.com/17348.html

OSTRZEŻENIE!
Ten Kościół jest przeznaczony wyłącznie dla czystych Ario-Słowian.
KATOLIKOM, MUZUŁMANOM I ŻYDOM ORAZ INNYM RELIGIJNYM LEMINGOM WSTĘP SUROWO WZBRONIONY!
Wszyscy inni wchodzą na własną odpowiedzialność.
Wstępując, opuszczacie zachodni sektor bankowo-kapitalistyczny i przechodzicie na klarowną, aryjsko-słowiańską, stronę III RZESZY POLAN.
SPIS TREŚCI.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Arius "Adolf" Nowak
Wołchow 063
III RZESZA POLAN
http://3rp.livejournal.com

ACHTUNG!
Diese Seite ist nur fur Menschen mit arisch klar, offene nazional-sozialistische Denkung.
Alle andere kommen auf eigene Risiko u. Schuld.
Beim eintreten verlassen Sie westliche, bank-o-kapitalistische Sektoren und auf arische, sozialistische Lebensseite durchkommen.
Aus III REICH POLAN's mit Liebe.
INHALT:
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Arius "Adolf" Nowak
Wolchow 063
III REICH POLAN
http://3rp.livejournal.com

Предупреждение!
Этот блог только для славянских арийцев с ясностью национальныx-социалистическиx идеи.
Все другие приходят в на собственную ответственность.
С входoм вы опускаете западное участки банковское-капиталистическиe и свободно пригласите на яркy сторону жизни арийцев, социалистическую, до конца.
От Pейхa Полян с влюбленностью.
Содержание.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Д^Арий "Адольф" Новак
Волхов 063
III Pейх Полян
http://3rp.livejournal.com

WARNING!
This side intended for people only with aryans clarity of national-socialist thinking.
All others ones come on own risk.
By enter You are leaving west, bank-o-capitalistic sectors and find on aryans-slavic bright, socialist side of live.
From III REICH POLAN's with love.
INDEX.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Aryus "Adolf" Nowak
Volkhov 063
III REICH POLAN^s
http://3rp.livejournal.com
G. Edward Griffin wyjaśnia jak funkcjonuje cały skorumpowany ukłąd bankierski i jak na ostatnią chwilę chcą oni (bankierzy) przejąć cały majątek.


G. Edward Griffin, author of the wildly popular book about the Federal Reserve “The Creature from Jekyll Island,” says the bankers know the debt bubble is going to pop. Griffin explains, “I think their thinking is, hey, we are at the end and let’s just grab all we can so when the system collapses, we will be okay. That is kind of a crude way of putting it, but I think they are going for broke because they know it is broke, and there is not much they can do about it.” So, what’s the plan by the bankers? Griffin says, “I think I know. They are waiting for the big collapse to come. They will personally be okay because they will have amassed hard assets. They are trying to hold all the gold, all the silver, all the real estate and all the stuff that has value. They want all the tools, factories and food supplies, but everything else, based on numbers, paper and debt, that will collapse. So, they will be able to pick up everything for pennies on the dollar.”
Join Greg Hunter as he goes One-on-One with G. Edward Griffin, author of “The Creature from Jekyll Island” and founder of the upcoming “Red Pill Expo.”


KOPIA.
Wróżka Salomea już latem wiedziała co stanie się zimą 2020.


KOPIA.
Wróżka Salomea juz wie co się wydarzy tej zimy.
Nie wie co prawda dokładnie co gdyż jest tylko wróżką a nie ekonomistką czy Marszałkiem III Rzeszy,
ale już wie że będzie to coś bardzo bombowego.
BARDZO.


KOPIA.

DER ZUSAMMENBRUCH DER USA UND DES DOLLARS UND DER WELTWIRTSCHAFT.

Tags:

Latest Month

November 2019
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow