Herb Rzeszy Polan

CO SIĘ NAPRAWDĘ WYDARZY?

Juden03.jpg

Aby znać to co się naprawdę wydarzy trzeba mieć choć minimalne pojęcie o kategoriach ekonomicznych oraz logiczny sposób myślenia.
I tak:
1.
Rok temu zbankrutowały faktycznie 4 największe banki w USA: J.P. Morgan, Citi, Bank of America +1.
2.
Faktycznym bankrutem jest też Deutsche Bank na którego bilansie są niepokryte derywaty o wartości 150 bln EUR przy rocznej faktycznej produkcji przemysłowej Niemiec = 800 mld EUR
(czyli DB jest zadłużony na 200 lat faktycznego PKB Niemiec).
3.
Ogólnie, łączna "dziura" (deficyt) w światowym systemie bankowym (nie licząc długów Państw, firm oraz prywatnych)
wynosi 500 bln USD przy rocznej wartości produkcji przemysłowej = 14 bln USD (z tego 30% przypada na Chiny jeszcze Ludowe).
Czyli dopiero po wykonaniu 35 lat sprzedaży zostanie ona pokryta nominalnie, ale nie defacto.
4.
Aby to wszystko ukryć, czyli matactwa bankierów, została zaplanowana likwidacja ludności która przy tych układach jest już po prostu niepotrzebna do niczego i nikomu.
Traktuje o tym Monument w Georgii: https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones
na którym od 40 lat te plany są precyzyjnie przekazane.
5.
Ponieważ tzw. Polacy (pastuchy kazachskie owiec) wykazały się w ostatnie 30 lat wyjątkową aspołecznością i chciwością czyli kurestwem, również odejdą w niepamięć.
W tym celu za 5 mld PLN została zbudowana sieć sanatorium z oddziałami w różnych częściach kraju o wydajności 100.000 pacjentów/dobę (łącznie). https://auschwitz2-gov.livejournal.com/

Ogólne wprowadzenie w temat, referat - polemika z Marszalkiem Stalinem:
"O problemach budowy narodowego socjalizmu oraz odbudowy rasy aryjskiej": https://kwfs.livejournal.com/32902.html
6.
Czyli podsumowując: Was już nie ma Poziomki katolickie oraz pozostały motłochu.
ROZUMIECIE TO???
Wołchow 063
Godło Arian

ALTAR TO ZEUS (*). Zeus Altar(*). OŁTARZ ZEUSA (*). Aлтарь Зевса(*).

Juden02.jpg

Berlin-Pergamonmuseum-Altar_01
ALTAR TO ZEUS (SATAN).
http://nspap.livejournal.com/90156.html

Aлтарь Зевса (Сатана)
http://nspap.livejournal.com/91057.html

Zeus-Altars im Pergamonmuseum, Berlin.
http://nspap.livejournal.com/90448.html

OŁTARZ ZEUSA (SZATANA).
http://nspap.livejournal.com/90684.html

.

(*) Satan ist es wirklich, den wahre Gott aller Arier !

KULTURA I SZTUKA NARODOWO-SPOŁECZNA.
Nazional-sozialistische Kunst und Kultur.
NATIONAL CULTURE AND THE ARTS.
Национальная искусство и культура.
https://nspap.livejournal.com/40512.html

Powrót do spisu treści.
INDEX.
Cодержание.
Zuruck nach Inhalt.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Weil Juden sind wie Gift für alle Völker!
Juden.jpg
Herb Rzeszy Polan

CZEGO BÓG WYMAGA OD LUDZI? Was verlangt Gott von den Menschen?
Was verlangt Gott von den Menschen?
https://nsgap.livejournal.com/3338.html

CZEGO BÓG WYMAGA OD LUDZI?


1. Uczciwości, uczciwości, uczciwości.
No to zwłaszcza wymagać od Pastuchów Polskich (*) jest rzeczywiście ciężko, z "uczciwości" są oni znani od 13.000 lat wstecz gdy zaczęli się namnażac w ziemiankach Kazachstanu.
2. Wspólnej, rozumnej pracy.
Wymagać rozumnej, wspólnej pracy od pastuchów?
Przecież pastuchy owiec nic nie musiały robić siedząc przez 10.000 lat w ziemiankach Kazachstanu.
Owce bowiem wypasają się same.
https://3rp.livejournal.com/61651.html
3. Sprawiedliwego podziału efektów pracy.
Jest wykluczone z góry aby aspołeczny motłoch mógł uczciwie się dzielić efektami pracy.
https://3rp.livejournal.com/61651.html
4. Szerzenia kultury narodowej.
https://kultura21.livejournal.com

5. Eliminacji osobników aspołecznych.
https://auschwitz2-gov.livejournal.com
6. Obrony Ojczyzny przed wrogiem zewnętrznym.
https://ss-3rp-gov.livejournal.com

Czego nie należy robić dla Boga.
1. Wznosić światyń.
2. Odprawiać modłów (o, zwłaszcza to wywołuje odruch szyderczy u Boga).

(*) Rasa R1a - podludzie pozbawieni ducha i rozumu wyższego, społecznego, czyli pierwiastka aryjskiego.

SPIS TREŚCI.
https://nspap.livejournal.com/31511.html


Weil Juden sind wie Gift für alle Völker!
Juden.jpg
Herb Rzeszy Polan

JUDEN SIND WIE EIN GIFT FUR ALLE VOLKER! (Furs die Untermenschen besonders).


KOPIA

KACZYŃSKI-LUBAWICZ NOWYM SOTNIKIEM UPA?

https://nspap.livejournal.com/73727.html

Jeszcze jeden bolszewik, Paweł Kukiz.
http://3rp.livejournal.com/61651.html


I kolejna żydo-ukrainka, prawdziwa "artystka", Joanna Szczepkowska:
https://www.nasze-slowo.pl/intervyu-z-joannoyu-shhepkovskoyu/?fbclid=IwAR3aR5DG_9tUjt0-aXLTvSMOgLNI61hJIEPmtbhgYDR1q1VRouzJ-NLzW70Sie alle müssen schnell in einem Sanatorium behandelt werden.
https://auschwitz2-gov.livejournal.com


SPIS TREŚCI.
https://nspap.livejournal.com/31511.html

Weil Juden sind wie Gift für alle Völker!
Juden.jpg
Herb Rzeszy Polan

Herb szlachecki Boreyko.

(*) Szatan który nim naprawdę jest!
https://kwfs.livejournal.com


Оригинал взят у 3rp в Herb szlachecki Boreyko.
Herb.png

"W polu srebrnym lewostronna swastyka czerwona, której słup pionowy dwa razy na końcach złamany."

"Prawdopodobnie ornamentyka związana jest z początkami Rusi Kijowskiej. Od pogańskich czasów ta oznaka była malowana na tarczach wojowników. Zgodnie z kronikami, książę kijowski Oleg, który w wieku IX razem z wikingami zdobył Konstantynopol, umocował swoją tarczę z wielką czerwoną swastyką na bramie miasta. Szlachetny dom Boreyków, pochodzący z Rusi Kijowskiej, także umieścił swastykę na tarczach swej broni."
Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Boreyko_(herb_szlachecki)

W rzeczy samej, symbol w środku okreslany jako swastyka (swiaszczyca) to runa Wojno, symbol rodu a także odwiecznej siły.
Jak rozumiano to pojecie dawniej jest wytłumaczone tutaj:

OŁTARZ ZEUSA (SZATANA).

Urządzenia praktyczne bazujące obecnie na tej sile:

TECHNOLOGIE SPOŁECZNE.

SPIS TREŚCI.
https://nspap.livejournal.com/31511.html
Godło Arian

Einführung. WSTĘP. Введение. INTRODUCTION.

Juden02.jpg

Krieg jüdische Zionisten gegen der Nachkommen von Noahs, auch Germanen und Vandalen.
WOJNA ŻYDO-SYJONISTOW PRZECIWKO POTOMKOM NOE, TAKŻE GERMANOM I WANDALOM.
Война еврейских сионистов против потомков Ноя, также Германцев и Bандалов.
War Jewish-Zionists against descendants of Noah, the Germans and Vandals too.
http://3rp.livejournal.com/22535.htmlKOPIA.


HYMN PARTII.
Wersja na harmonię z okrążonego Ługańska.
http://3rp.livejournal.com/17348.html

OSTRZEŻENIE!
Ten Kościół jest przeznaczony wyłącznie dla czystych Ario - Słowian.
KATOLIKOM, ŻYDOM ORAZ INNYM RELIGIJNYM LEMINGOM WSTĘP SUROWO WZBRONIONY!
Wszyscy inni wchodzą na własną odpowiedzialność.
Wstępując, opuszczacie zachodni sektor bankowo - kapitalistyczny i przechodzicie na klarowną, aryjsko - słowiańską, stronę
III RZESZY POLAN.
SPIS TREŚCI.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

d^Arius "Adolf II" Nowak de Piaskowski
Wołchow 063
III RZESZA POLAN
http://3rp.livejournal.com

ACHTUNG!
Diese Seite ist nur fur Menschen mit arisch klar, offene nazional - sozialistische Denkung.
Alle andere kommen auf eigene Risiko u. Schuld.
Beim eintreten verlassen Sie westliche, bank-o-kapitalistische Sektoren und auf arische, sozialistische Lebensseite durchkommen.
Aus III REICH POLAN's mit Liebe.
INHALT:
http://nspap.livejournal.com/31511.html

d^Arius "Adolf II" Nowak von Piaskowsky
Wolchow 063
III REICH POLAN
http://3rp.livejournal.com

Предупреждение!
Этот блог только для славянских арийцев с ясностью национальныx - социалистическиx идеи.
Все другие приходят в на собственную ответственность.
С входoм вы опускаете западное участки банковское - капиталистическиe и свободно пригласите на яркy сторону жизни арийцев, социалистическую, до конца.
От Pейхa Полян с влюбленностью.
Содержание.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Д^Арий "Адольф II" Новак де Песковский
Волхов 063
III Pейх Полян
http://3rp.livejournal.com

WARNING!
This side intended for people only with aryans clarity of national-socialist thinking.
All others ones come on own risk.
By enter You are leaving west, bank-o-capitalistic sectors and find on aryans-slavic bright, socialist side of live.
From III REICH POLAN's with love.
INDEX.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

d^Aryus "Adolf II" Nowak de Piaskowski
Volkhov 063
III REICH POLAN^s
https://3rp.livejournal.com

Weil Juden sind wie Gift für alle Völker!
Juden.jpg
Herb Rzeszy Polan

My tweets