November 8th, 2012

Arius Adolf Nowak

Россия отметила День народного единства. RUSSLAND: TAG DER NATIONALE EINHEIT.

Arius Adolf Nowak

KULTURA NARODOWA KRAJÓW SĄSIEDNICH. Kultur des Nachbarnlandes.

DZIEŃ JEDNOŚCI NARODOWEJ W ROSJI.
Россия отметила День народного единства.
RUSSLAND: TAG DER NATIONALE EINHEIT.
Unity Day in Russia.
http://nspap.livejournal.com/62171.html

PIEŚNI O OJCZYŹNIE Z KRAJÓW SĄSIEDNICH:
Песни o родину из соседних стран:
LIEDER UBER HEIMAT AUS DEN NACHBARLANDERN.
Songs about Fatherland from nearby countries.
http://nspap.livejournal.com/42423.html

Powrót do rozdz. VIII.
Teil VIII.
http://nspap.livejournal.com/40512.html