d^Arius "Adolf II" Nowak de Piaskowski (nspap) wrote,
d^Arius "Adolf II" Nowak de Piaskowski
nspap

TECHNOLOGIE SPOŁECZNE. Zivilist Technologien. Социальныe технологий. SOCIAL TECHNOLOGIES.

CYWILNE SILNIKI WODNE.
Гражданские двигатели, водные.
ZIVILIST WASSERMOTOREN TECHNOLOGIEN.
Civilian water engine technologies.


CNF reactor of DRJ600 class.
1.
AKADEMIK J.S. POTAPOW.
Академиk Ю.С. Потапов.
AKADEMIKER Y.S. POTAPOV.
Academician Y.S. Potapov.
http://overunity.com/10403/academician-y-s-potapov/
2.
DRJ200 (NSBRJ).
Narodowo-Społeczny reaktor Zimnej Syntezy Jądrowej klasy 200.
ВТГ.200.
Национально-Социалистическая реактор холодного ядерного синтеза класс 200.
CNFHR class 200.
The National-Socialist reactor cold fusion class 200.
http://nspap.livejournal.com/954.html

KKFHR200
Die National-Sozialistische Reaktor kalten Kernfusion Klasse 200.

3.
DRJ600. Reaktor klasy 600.
CNFR class 600.
ВТГ.600. Pеактор класс 600.
KKFR Klasse 600.

http://nspap.livejournal.com/1398.html
4.
"FRÖHLICH WERWOLF"

DRJ.350X.
Reaktor doświadczalny do celów miejskich i umocnionych,
także głęboko ukrytych przemyśleń.

KKFHR.350X.
Der Reaktor für experimentelle Zwecke, urban und verstärktes Zielen,
auch tief verborgene Ideen.

ВТГ.350e.
Реактор для экспериментальных целей, городских и усиленное целей,
также глубоко скрытые идеи.
CNFHR.350X.
The reactor for experimental purposes, urban and reinforced,
also deeply hidden ideas.
http://nspap.livejournal.com/1234.html
5.
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE CYWILNE.
Der Rest der Zivil-Technologie.
Остальные гражданские технологии.
Other civilian technologies.
-urządzenia do błyskawicznego leczenia chorób,
-wieczny silnik powietrzny,
http://eioba.pl/a/1na0/wieczny-silnik-molekularny-potapowa
-wieczne elektrownie na bazie wiecznego silnika powietrznego,
-rodzinne i społeczne pojazdy bezpaliwowe.
6.
PRZYGOTOWANIA DO LOTU NA MARSA W ROKU 2026.
Подготовка к полету на Марс в 2026 году.
Vorbereitung für den Flug zum Mars im Jahr 2026.
Preparations to flight to Mars in year 2026.
https://mars-moon.livejournal.com/

Powrót do rozdz. II:
Zuruck nach Teil II:
http://nspap.livejournal.com/16808.html

Powrót do spisu treści:
Zuruck nach Inhalt:
Содержание:
INDEX:
http://nspap.livejournal.com/31511.html
Tags: 2026, drj.350x, drj.600, drj200, mars, technologien, Мар
Subscribe

Posts from This Journal “technologien” Tag

  • 265 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
  • 265 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →

Comments for this post were locked by the author