NSPAP (nspap) wrote,
NSPAP
nspap

Einführung. WSTĘP. Введение. INTRODUCTION.

Krieg jüdische Zionisten gegen der Nachkommen von Noahs, auch Germanen und Vandalen.
WOJNA ŻYDO-SYJONISTOW PRZECIWKO POTOMKOM NOE, TAKŻE GERMANOM I WANDALOM.
Война еврейских сионистов против потомков Ноя, также Германцев и Bандалов.
War Jewish-Zionists against descendants of Noah, the Germans and Vandals too.
http://3rp.livejournal.com/22535.html

http://www.facebook.com/groups/nspap1969/


KOPIA.


HYMN PARTII.
Wersja na harmonię z okrążonego Ługańska.
http://3rp.livejournal.com/17348.html

OSTRZEŻENIE!
Ten Kościół jest przeznaczony wyłącznie dla czystych Ario-Słowian.
KATOLIKOM, MUZUŁMANOM I ŻYDOM ORAZ INNYM RELIGIJNYM LEMINGOM WSTĘP SUROWO WZBRONIONY!
Wszyscy inni wchodzą na własną odpowiedzialność.
Wstępując, opuszczacie zachodni sektor bankowo-kapitalistyczny i przechodzicie na klarowną, aryjsko-słowiańską, stronę III RZESZY POLAN.
SPIS TREŚCI.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Arius "Adolf" Nowak
Wołchow 063
III RZESZA POLAN
http://3rp.livejournal.com

ACHTUNG!
Diese Seite ist nur fur Menschen mit arisch klar, offene nazional-sozialistische Denkung.
Alle andere kommen auf eigene Risiko u. Schuld.
Beim eintreten verlassen Sie westliche, bank-o-kapitalistische Sektoren und auf arische, sozialistische Lebensseite durchkommen.
Aus III REICH POLAN's mit Liebe.
INHALT:
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Arius "Adolf" Nowak
Wolchow 063
III REICH POLAN
http://3rp.livejournal.com

Предупреждение!
Этот блог только для славянских арийцев с ясностью национальныx-социалистическиx идеи.
Все другие приходят в на собственную ответственность.
С входoм вы опускаете западное участки банковское-капиталистическиe и свободно пригласите на яркy сторону жизни арийцев, социалистическую, до конца.
От Pейхa Полян с влюбленностью.
Содержание.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Д^Арий "Адольф" Новак
Волхов 063
III Pейх Полян
http://3rp.livejournal.com

WARNING!
This side intended for people only with aryans clarity of national-socialist thinking.
All others ones come on own risk.
By enter You are leaving west, bank-o-capitalistic sectors and find on aryans-slavic bright, socialist side of live.
From III REICH POLAN's with love.
INDEX.
http://nspap.livejournal.com/31511.html

Aryus "Adolf" Nowak
Volkhov 063
III REICH POLAN^s
http://3rp.livejournal.com
Tags: bóg, god, gott, index, inhalt, spis_treści
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 36 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →